Ceviz Fidanlığı Kurun Desteği Devlet Versin !

Ülkemizde özel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ağaçlandırma ve Erezyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından köy tüzel kişiliklerine ceviz fidanı hibesi, diğer gerçek ve tüzel kişilere ceviz fidanı kredi desteği verilmektedir.

Ceviz fidanı Hibesi

Ceviz fidanı Teşviği

 

ve ceviz fidanı kredisi verilen iş grupları 

•  Arazi hazırlığı(sahadaki istenmeyen örtünün temizlenmesi ve toprağın sürülmesi)

•  Dikim veya ekim bedeli,

•  Fidan(aşılı-aşısız) veya tohum bedeli,

•  Dikenli tel çit ihata bedeli,

•  3 yıllık bakım giderleri,

•  Proje yapım bedeli,

•  Canlandırma kesimi,

•  Aşı kalemi veya göz aşı yapılması, 

Ceviz fidanı hibe ve kredileri, projede belirtilen işin miktarına göre Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü’nün birim fiyatları doğrultusunda Genel Müdürlükce tahsis edilir. Hibe ve kredi ödemeleri, çalışma yapıldıktan sonra hak edişe göre yapılır.  Bunun için ceviz fidanı hibe ve kredi kullanacak gerçek ve tüzel kişilerin “Borç Senedi veya Gayrimenkul İpoteği” vermeleri 

gerekmektedir.. Borçlanma senedinde iki muteber müşterek müteselsil kefil ve noter onayı aranır. Kefillerin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. 

Ceviz ve Badem Ağaçlandırmasına Verilebilecek Hibe veya Kredi Miktarları

Arazinin meyiline, toprak yapısına, taşlılık durumuna, dikilecek ceviz fidanın yaşına, ambalaj durumuna (açık köklü veya tüplü) ve ceviz fidanlarının aşılı olup olmadığına göre farklılık göstermekle birlikte 2010 yılı  birim fiyatlarına göre; 

1 Dekar Ceviz ağaçlandırması(makineli) için verilebilecek hibe veya kredi: 300 ile 420 TL. 

1 Dekar Ceviz ağaçlandırması(işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 220 ile 300 TL. 

Arasında ceviz fidanı hibesi veya kredi verilebilmektedir.

ceviz-fidani-hibe-tesvik-destegi

Sonuç olarak; Özel ağaçlandırmada proje kapsamında veya projesiz özel ceviz bahçesi oluşturduğunuzda 10 dönüm ve üzerindeki ceviz fidanı dikimlerinizde sertifikalı fidan kullanım desteği verilmektedir. Her dönüm için 100 TL fidan desteği alabilirsiniz örnek vermek gerekirse 10 dönümlük bir araziye ceviz fidanı dikmek istediğinizde 1000 TL destek alırsınız.

 

DJI_0097_1DSC04781_1  DSC04767_1

DSC04825_1DSC04823_1

DSC04811_1